Många fina förslag

Tävlingen är avslutad! Vi fick mängder av fina förslag vad båten skulle kunna heta. Det var allt från hur båten ser ut (Ankungen, Myran, Sputnik) och vackra kvinnonamn (Eliza, Wilma, Hanna, Petra, Hjördis...) till klassiska engelska namn (Blue Bird, Silja Symphony) och inspiration från sagovärlden (Skalman, Victoria-Bamses båt). Flera av namnen tilltalade oss men till slut föll vi för Våga. Dels för att det uttalas så vackert och dels för dess dubbla betydelser. Tack, Bergagårdens Lina, för det fina förslaget. Det andra priset lottade vi ut bland alla som hade lämnat ett förslag och då blev vinnaren Danne. Överraskningarna kommer med posten!

Kilpailu on päättynyt! Saimme kasapäin hienoja ehdotuksia veneen nimeksi. Osa ehdotuksista liittyi veneen ulkonäköön (Ankungen/Ankanpoikanen, Myran/Muurahainen, Sputnik), osa oli kauniita naistennimiä (Eliza, Wilma, Hanna, Petra, Hjördis..), osa englanninkielisiä (Blue Bird, Silja Symphony) ja osa satumaailmasta (Skalman/Kilpinen, Victoria-Bamsen vene). Useat nimistä puhuttelivat meitä, mutta päädyimme lopulta Våga-nimeen. Osittain sen kauniin ääntämyksen vuoksi ja osittain nimen merkityksien takia (aalto, uskaltaa). Kiitos, Bergagårdens Lina, hienosta ehdotuksestasi. Toinen palkinto arvottiin kaikkien ehdotuksensa jättäneiden kesken ja voittajaksi pääsi Danne. Yllätykset tulevat postissa!

Tävling!

Vi har blivit med större båt! Livet bli nämligen rätt begänsat om man bor så här enskilt och bara har en liten 15 hk:s motorbåt. På fint väder gör det ingenting att en normalt 20 minuters resa tar 50 minuter men på hösten kan det vara tråkigt, särskilt om det regnar. Dessutom misstänker vi att de andra skärgårdsborna skrattar åt oss när vi kommer hela familjen i den fullpackade lilla motorbåten och tar i land bredvid de stora Busters och Kulkuris...

I alla fall, nu har vi en bättre båt och det är "bara" motor som saknas. Båten borde också få ett bra namn. Har kanske du något förslag? Vi tar glatt emot alla ideer och lottar ut ett överraskningspris bland alla som har svarat under en vecka, senast på fredag den 29 augusti.

 
Vad ska hon heta? Mikä hänelle nimeksi?

Meille on tullut uusi vene! Elämästä tulee nimittäin aika rajoittunutta, jos asuu syrjäisellä saarella ja omistaa vain pienen 15 hv:n moottoriveneen. Kauniilla säällä ei haittaa ollenkaan, että tavallisesti 20 minuutin matka taittuu 50 minuutissa, mutta syksyllä se voi tuntua kurjalta, ertyisesti jos vielä sataa. Lisäksi me epäilemme että muut saaristolaiset hieman huvittuneina nauravat täyteen ahdetulle pienelle veneellemme kun me rantaudumme laituriin kookkaiden Kulkurien ja Bustereiden viereen...

Joka tapauksessa meillä on nyt parempi vene ja "vain" moottori puuttuu. Veneen pitäisi myös saada hyvä nimi. Ehkä sinulla on joku hyvä ehdotus? Otamme kiitollisesti kaikki ehdotukset vastaan ja arvomme yllätyspalkinnon kaikkien viikon sisällä, 29. elokuuta mennessä, vastanneiden kesken.

Kivi, Linna, Waltari, Paasilinna, Runeberg, Jansson och Niemi mest lästa

Stort tack till alla som svarade på min litteraturundersökning! Jag fick svar från 7 personer bosatta i Finland och 7 personer bosatta i Sverige. Det var mycket intressant att läsa vad ni anser om den finska, finlandssvenska, sverigefinska och tornedalska litteraturen!

Över hälften av alla svarare hade läst författare som Aleksis Kivi, Väinö Linna, Mika Waltari, Arto Paasilinna, Tove Jansson, J.L.Runeberg och Mikael Niemi. Bland verken lyftes fram Kalevala, Fänrik Ståls sägner, De sju bröderna, Okänd soldat och alla Mumin-böckerna. Motiveringen var att Kivi, Linna och Waltari har format den finska identiteten och har även haft stor betydelse för den finska litteraturen i övrigt. Dessutom är språket rikt och händelserna engagerande. Mumin-böckerna ansågs vara de allra bäst kända och minoritetslitteraturen ansågs fylla en viktig funktion i samhället. 

Av undersökningen kom även fram att personer bosatta i Finland kände bäst litteratur som hade utgivits i Finland (finsk och finlandssvensk litteratur) och personer bosatta i Sverige kände bäst i Sverige utgiven litteratur eller svenskspråkig litteratur i allmänhet. Flera författare hade ändå lyckats att slå sig igenom i båda länderna (se rubriken). Sverigefinska litteraturen var däremot känd enbart i Sverige.

Vinsten lottadas ut bland alla deltagare och vinnarna blev Ulf och Marita. Håll utkik på posten!Kiitos kaikille kirjallisuuskyselyyn osallistuneille! Kyselyyn vastasi 7 Suomessa asuvaa ja 7 Ruotsissa asuvaa. Oli todella mielenkiintoista lukea, mitä mieltä te olette suomalaisesta, suomenruotsalaisesta, ruotsinsuomalaisesta ja tornionlaaksolaisesta kirjallisuudesta!

Yli puolet vastaajista oli lukenut sellaisia kirjailijoita kuin Aleksis Kivi, Väinö Linna, Mika Waltari, Arto Paasilinna, Tove Jansson, J.L.Runeberg och Mikael Niemi. Teoksista nostettiin esille Kalevala, Vänrikki Stoolin tarinat, Seitsemän veljestä, Tuntematon sotilas ja kaikki Muumi-kirjat. Perusteluina oli, että Kivi, Linna ja Waltari ovat muovanneet suomalaista identiteettiä ja heillä on niin ikään ollut tärkeä merkitys suomalaiselle kirjallisuudelle. Lisäksi kirjojen kieli on rikasta ja tapahtumat kiehtovia. Muumi-kirjat todettiin kaikkein tunnetuimmiksi ja myös vähemmistökirjallisuuden koettiin täyttävän tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän.

Kyselystä selvisi myös, että Suomessa asuvat henkilöt tunsivat Suomessa kustannetun kirjallisuuden parhaiten ja Ruotsissa asuvat Ruotsissa kustannetun tai ruotsin kielellä julkaistun kirjallisuuden parhaiten. Useat kirjailijat olivat kuitenkin onnistuneet löymään läpi molemmissa maissa (katso otsikko). Ruotsinsuomalainen kirjallisuus oli sen sijaan tunnettua ainoastaan Ruotsissa.

Kaikkien vastaajien kesken arvottiin palkinto ja voittajiksi pääsivät Ulf ja Marita. Pitäkää postia silmällä!

Visst lade du märke till...

...att det går bra att svara på litteraturenkäten fram till onsdagen! Man kan vara anonym och det går lika bra att svara på bloggen som med e-post. För att kunna dela ut vinsten kommer jag sedan att efterlysa någon av er här på bloggen.

Stort tack för alla svar!

Huomasithan että kirjallisuuskyselyyn on mahdollista vastata keskiviikkoon asti! Vastata voi nimettömänä joko blogissa tai sähköpostilla. Palkinnon jakamiseksi etsintäkuulutan sitten jotain teistä täällä blogissa.

Suurkiitos kaikista vastauksista!


image12

Mikael Agricola; Oma kieli, oma mieli

Litteraturenkät

Den 2 maj 2008

Innan det är dags att flytta till skärgården ska jag avsluta min litteraturkurs vid Mälardalens högskola. Som avslutningsuppgift kommer jag att göra en liten studie om finsk, finlandssvensk, sverigefinsk och tornedalsk litteratur. Jag skulle vara tacksam om du svarade på de nedanstående frågorna. Tips: kopiera frågorna, klicka sedan på länken `kommentarer` (längst ner i inlägget) och klistra in frågorna samt dina svar på `kommentarer`-fältet.

Svara senast på onsdag. Ett överraskningspris lottas ut bland alla svarare!

Frågorna


Samtliga frågor handlar om finska, finlandssvenska, sverigefinska och tornedalska författare. Finsk är en person som bor i Finland och talar finska som sitt modersmål, finlandssvensk är en person som bor i Finland och talar svenska som sitt modersmål och sverigefinsk är en person som bor i Sverige och har finskt ursprung. Tornedalsk är en person som bor i det området och talar oftast tornedalsfinska som sitt modersmål.

1. Vilka författare (av gruppen ovan) tycker du är de viktigaste?
2. Vilka verk (av gruppen ovan) tycker du är de viktigaste?
3. Varför valde du just dessa författare eller verk?
4. Har du sett några av verken även som film eller pjäs?
5. Vad tycker du är karakteristiskt för ovan nämnda gruppernas litteratur?
6. Vilka av följande författare har du läst verk av?

Finska: Jari Tervo, Ilkka Remes, Laila Hietamies, Arto Paasilinna, Kaari Utrio, Kari Hotakainen, Pirkko Saisio, Leena Lehtolainen, Heli Laaksonen, Jari Järvelä, Sofi Oksanen, Pentti Saarikoski, Leena Krohn, Veijo Meri, Eeva Joenpelto, Mika Waltari, Väinö Linna, F.E. Sillanpää, Joel Lehtonen, Aleksis Kivi


Finlandssvenska: Kjell Westö, Bo Carpelan, Yrsa Stenius, Monika Fagerholm, Tove Jansson, J.L.Runeberg


Sverigefinska: Susanna Alakoski, Asko Sahlberg, Antti Jalava


Tornedalska: Mikael Niemi, Gunnar Kieri, Bengt Pohjanen


Uppgifter om svarare


Kön

Ålder

Födelseland

Landet du är bosatt i
Modersmål(en)

Tack för ditt svar!


Kirjallisuuskysely

2. toukokuuta 2008

Ennen saaristoon muuttoa minun on tarkoitus suorittaa Mälarinlaakson korkeakoulun kirjallisuuskurssi loppuun. Päättötyönä teen kyselytutkimuksen suomalaisesta, suomenruotsalaisesta, ruotsinsuomalaisesta ja tornionjokilaaksolaisesta kirjallisuudesta. Olisin kiitollinen, jos vastaisit alla oleviin kysymyksiin. Ohje: kopioi kysymykset, napsauta sitten ´kommentarer`-linkkiä (viestin lopussa) ja liitä kysymykset sekä vastauksesi `kommentarer`-kenttään.

Vastaa keskiviikkoon mennessä. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan yllätyspalkinto!


Kysymykset


Kaikki kysymykset koskevat suomalaisia, suomenruotsalaisia, ruotsinsuomalaisia ja tornionjokilaaksolaisia kirjailijoita. Suomalainen on Suomessa asuva suomea äidinkielenään puhuva henkilö, suomenruotsalainen on Suomessa asuva ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö ja ruotsinsuomalainen Ruotsissa asuva taustaltaan suomalainen henkilö äidinkielestä riippumatta. Tornionjokilaaksolainen on kyseisellä alueella asuva tai sieltä kotoisin oleva henkilö, joka usein puhuu meänkieltä äidinkielenään.

  1. Ketkä (yllä mainittujen ryhmien) kirjailijoista ovat mielestäsi tärkeimmät?
  2. Mitkä (yllä mainittujen ryhmien) teoksista ovat mielestäsi tärkeimmät?
  3. Miksi valitsit juuri kyseiset kirjailijat ja teokset?
  4. Oletko nähnyt jonkun teoksista myös elokuvana tai näytelmänä?
  5. Mikä on mielestäsi ominaista yllä mainittujen ryhmien kirjallisuudelle?
  6. Keiden seuraavien kirjailijoiden teoksia olet lukenut?

Suomalaisia: Jari Tervo, Ilkka Remes, Laila Hietamies, Arto Paasilinna, Kaari Utrio, Kari Hotakainen, Pirkko Saisio, Leena Lehtolainen, Heli Laaksonen, Jari Järvelä, Sofi Oksanen, Pentti Saarikoski, Leena Krohn, Veijo Meri, Eeva Joenpelto, Mika Waltari, Väinö Linna, F.E. Sillanpää, Joel Lehtonen, Aleksis Kivi


Suomenruotsalaisia:
Kjell Westö, Bo Carpelan, Yrsa Stenius, Monika Fagerholm, Tove Jansson, J.L.Runeberg


Ruotsinsuomalaisia:
Susanna Alakoski, Asko Sahlberg, Antti Jalava


Tornionjokilaaksolainen:
Mikael Niemi, Gunnar Kieri, Bengt Pohjanen


Tietoja vastaajasta


Sukupuoli

Ikä

Synnyinmaa

Asuinmaa

Äidinkielet

Kiitos vastauksistasi!


RSS 2.0